'inanç mezhepleri' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • İTİKADİ (inançla ilgili) Mezhepler
    İTİKADİ (inançla ilgili) MEZHEPLER İslâm'ın ilk devirlerinde itikat ve inançla ilgili meselelere Allah ve Resu­lü'nün bildirdiği şekliyle inanılırdı. Aklî ve felsefî yorumlar yapılmaz, üze­rinde tartışmaya girişilmezdi. Çünkü zaten o zamanlar buna b...
    31 Ocak 2017
    2507