'islama davet' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • Hz. Muhammed s.a.v. Peygamber Oluşu ve Gizli Davet
    Hz. Muhammed s.a.v. Peygamber Oluşu ve Gizli Davet İlk Vahiy: Hz. Muhammed(s d v * 40 yaşma geldiği zaman kendisinde bazı değişiklikler görülmeye başlandı. Bazen Mekke yakınında Hira da­ğındaki mağarada inzivaya çekilir, burada günlerce kalır...
    19 Aralık 2016
    930