'islamın kaynagı kuranı kerim' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • İslam Dininin Dört Kaynağı Nedir?
    İslam Dininin Dört Kaynağı Nedir? İslâm'da dinî hükümlerin iki kaynağı vardır. Bunlardan birisi kitap, di­ğeri de sünnettir. Bu ikisinden sonra müracaat edilecek kıyas ve icma da esas itibariyle yine bu iki kaynağa bağlıdır. Bunlarm dördüne birden "...
    17 Ocak 2017
    826