'İtikadi Mezhepler' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

 • İTİKADİ (inançla ilgili) Mezhepler
  İTİKADİ (inançla ilgili) MEZHEPLER İslâm'ın ilk devirlerinde itikat ve inançla ilgili meselelere Allah ve Resu­lü'nün bildirdiği şekliyle inanılırdı. Aklî ve felsefî yorumlar yapılmaz, üze­rinde tartışmaya girişilmezdi. Çünkü zaten o zamanlar buna b...
  31 Ocak 2017
  2498
 • İtikadi Mezhepler
  İtikadi Mezhepler İtikadi Mezhebimiz Ehl-i Sünnet ve-l cemaat’tir. Ehl-i Sünnet ve-l cemaat mezhebine mensub olmak, Peygamber Efendimiz s.a.v. ve Ashabı Kiram nasıl iman ettilerse öyle inanmak demektir. Ehl-i Sünnet ve-l cemaat’in iki büyük imamı (m...
  28 Kasım 2016
  1041