'kadınların özel halleri nelerdir?' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • Kadınların özel halleri nelerdir?
    Kadınların özel halleri nelerdir? (Hayız-nifas-istihaze) Cenab-ı Hak kadını erkeğe nispetle farklı bir şekilde yaratmıştır. Bu farklılık kadının hem bedenî yapısında hem de ruhî hâlinde açıkça görülür. Kadın, ruhî bakımdan daha müşfik ve merhamet...
    21 Mart 2017
    806