'Kelam sıfatının tecellisi' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • Kitaplara iman
    Kitaplara iman Cenab-ı Hak, insanlara kendi içlerinden peygamber gönderdiği gibi bu peygamberlerin bazısına da vahiy yoluyla kitaplar göndermiştir. Peygamberlerin, kendilerine verilen görevleri tam olarak yerine getire­bilmeleri için Allah'tan ...
    2 Ocak 2017
    508