'Kur’an-ı Kerim' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • Eş’ariye Mezhebi’nin temel görüşleri
    Eş’ariye Mezhebi’nin temel görüşleri Eş’ariye Mezhebi’nin temel görüşlerinden bazıları şunlardır: İman marifet ve kalple tasdiktir. Büyük günah işleyen kimse imandan çıkmış olmaz fakat fasık olur. Böyle birisini Allah dilerse cezaya çarptırı...
    30 Ocak 2017
    1104