'maliki mezhebi' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

 • İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi
  İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi İmam-ı Züfer'in görüş ve içtihadı ile amel edilir. Bu umumi bir kaide ol­makla beraber, bazı meselelerde bu sıra gözetilmez. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed'e iki imam manasında İmameyn denir. Bazı meseleler­de fa...
  3 Şubat 2017
  1054
 • 4 Büyük Mezhep Hangileridir?
  4 Büyük Mezhep Hangileridir? Bu tercih ve taraftarlık zamanla yerini "gidilen yol" manasına gelen "mezhep"lere terk etti. O dönem başta hadis ve tefsir olmak üzere birçok İslâmî ilimlerin okunduğu verimli bir ortamdı. Müçtehit derecesinde çok sayı...
  18 Ocak 2017
  1304