'Maturidi Mezhebi' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • İtikadi Mezhepler
    İtikadi Mezhepler İtikadi Mezhebimiz Ehl-i Sünnet ve-l cemaat’tir. Ehl-i Sünnet ve-l cemaat mezhebine mensub olmak, Peygamber Efendimiz s.a.v. ve Ashabı Kiram nasıl iman ettilerse öyle inanmak demektir. Ehl-i Sünnet ve-l cemaat’in iki büyük imamı (m...
    28 Kasım 2016
    1057