'mezhepten mezhepe nasıl geçilir? mezhepten mezhepe nasıl geçilir?' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • Bir mezhepten diğer mezhebe geçilebilir mi?
    Bir mezhepten diğer mezhebe geçilebilir mi? Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanlar dört mezhepten bi­rine bağlıdırlar. Bir Müslüman hak mezheplerden birisine tâbi olur, ibadet ve muamele­lerini o mezhebin hüküm ve içtihatlarına göre ...
    2 Şubat 2017
    912