'Mısır' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • İmam-ı Şafiî ve Şafiî Mezhebi
    İmam-ı Şafiî ve Şafiî Mezhebi İmam Şafiî'nin asıl ismi Muhammed'dir. Babasının adı İdris'dir. Hicrî 150 tarihinde Gazze'de doğdu. 204'te Mısır'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. İmam-ı Şâfiî nesep olarak Kureyş kabilesindendir. Büyük dedesi Şâfi, genç­li...
    5 Şubat 2017
    1047