'müçtehit kimdir?' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • İçtihat nedir ve müçtehit kimdir?
    İçtihat nedir, müçtehit kimdir? İbadet ve muamelatla ilgili bir hükmü dinî delilinden çıkarmak için İlmî güç harcamaya içtihat denir. Bu hükümleri delillerinden çıkaran âlime de müçtehit denir. Müçtehit, Kur'an, sünnet ve İslâm hukuku ile ilgili b...
    18 Ocak 2017
    783