'Sapık Fırkalar' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • Sapık Fırkalar
    FIRKA-I DÂLLE (Sapık Fırkalar): 1: Hâricîlik: Harici terim olarak “itaatten çıkıp isyan eden” anlamına gelmek­tedir. İlk olarak Sıffın savaşında Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında ha­kemlik yapılmasına karşı çıkıp Hz. Ali’ye isyan ederek orta...
    23 Aralık 2016
    684