Dini Konular

Taharet çeşitleri nelerdir?

Taharet çeşitleri nelerdir?
Written by admin

Taharet çeşitleri nelerdir?

Taharet ve çeşitleri

Taharetin kelime manası temizlik, temizlenmek ve arınmak demektir. Dinî ıstılahta ise taharet; insanın bazı ibadetleri yapabilmesi için maddî pis­likten ve manevî kirlilik hali olan abdestsizlikten temizlenmesidir.

Taharet-temizlik ikiye ayrılır:

  1. Hadesten taharet
  2. Necasetten taharet
  3. Hadesten taharet (Abdestsizlik hali)

Hades, abdestsizlik ve guslü gerektiren manevî kirlilik halidir. Bir insa­nın birtakım ibadetleri yapabilmesi için bu hallerden temizlenmesi lazım­dır. Abdesti olmayan abdest almakla; cünüp olan bir insan gusletmekle, ay­rıca âdet ve lohusa hali sona ermiş olan kadın gusletmekle; su bulunmadığı zaman da teyemmüm etmekle hadesten temizlenmiş olur. Böylece ibadet etmeye engel olan haller ortadan kalkmış sayılır. Bundan sonra artık, na­maz kılabilir, Kur’an’ı eline alabilir ve Kâbe’yi tavaf edebilir.

Şu halde hadesten temizlenme üç şekilde olmaktadır:

  • Abdest almak.
  • Abdest almak ve gusletmek mümkün olmadığı zaman bunların ye­rine teyemmüm etmek.
  1. Necasetten taharet (Pislikten temizlenme)

Necaset, dinen pis sayılan ve gözle görülebilen şeylere denir. Necaset bulaşmış maddeye de necis adı verilir.

Necasetten temizlenme; namaz kılacak kimsenin, varsa bedeninde, elbi­se ve çamaşırında veya namaz kılacağı yerde namaza engel olabilecek pis­likleri temizleyip gidermesi demektir.