Dini Konular

Tasdik ve inkar bakımından insanlar kaça ayrılır?

Tasdik ve inkar bakımından insanlar kaça ayrılır?, mümin kime denir , münafık Kime denir, kafir kime denir
Written by admin

Tasdik ve inkar bakımından insanlar kaça ayrılır?

İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır: Mü’min, kâfir, münafık.

Mü’min kime denir?

İmanın esaslarına inanıp tasdik eden, İslâm’ın hükümlerini kabul eden ve bunların gereğini yerine getiren insan mü’min ve Müslüman’dır.

Kâfir kime denir?

Allah’ın varlık ve birliğine, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) hak peygamber olduğuna inanmayıp inkâr eden, hak dini reddeden insanlar da kâfirdir. İnançsız insan hakkı görmeyip örttüğü, iman nuruna perde çektiği için bu adı almıştır.

Münafık kime denir?

Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğini kabul et­tiğini diliyle söylediği ve bazı ibadetleri de yapar göründüğü halde gerçek anlamda kalbiyle inanmayan kimselere münafık denir. Münafık ikiyüzlü­dür, içi başka, dışı başkadır, sözü özüne uymaz, kalbi diliyle örtüşmez.

Münafık, kâfirden daha kötüdür. Çünkü münafıklar Müslümanların arasında yaşar, onlardan görünür, gizliden gizliye de İslâm’ın aleyhine ça­lışır.

Cenab-ı Hak, münafıklar hakkında şöyle buyurur: “Muhakkak ki müna­fıklar cehennemin en aşağı tabakasındadır. Onlara bir yardım edici de bu­lamazsın.”41

Nisa Suresi, 4:145.