Dini Konular

Temizlemek için kaynar suya atılan tavuk temiz olur mu?

Temizlemek için kaynar suya atılan tavuk temiz olur mu
Written by admin

Tüylerinin kolay yolunması için kaynar suya atılan tavuk temiz olur mu?

Başta tavuk olmak üzere İslâmî usulle kesilmiş olan kümes hayvanları önce tüyleri yolunur, sonra iç organları ve bağırsakları çıkarılarak pişirilir. Fakat bazı hallerde hayvan kesilir kesilmez kolay yolunması için kaynar suya sokulmakta, ondan sonra tüyleri yolunup temizlenmektedir. Bu du­rumda hayvanın eti temiz olarak kalır mı?

Bu temizleme iki şekilde yapılmaktadır:

Birincisinde, hayvan kesilir kesilmez hemen kaynar suya daldırılmakta, bir müddet bekletildikten sonra çıkarılıp yolunmakta ve temizlenmektedir. Bu şekilde yapıldığında hayvanın eti tamamen necis (pis) olmaktadır. Çün­kü bağırsakları ve iç organları çıkarılmadan kaynar suya atılıp bekletildi­ğinden hem hayvanın üzerindeki kanlar hem de bağırsaklarından çıkan pislikler her tarafına işlemiş ve temiz olmaktan çıkmıştır.

Tüyleri kolay yolunması için kaynar suya atılan tavuk şu şekilde yapılır­sa temiz olur. Hayvanın üzerindeki kanlar yıkanır, bağırsakları çıkarılır, ondan sonra kaynar suya batırılıp çıkarılırsa tüyleri yolunmakla temizlenir. İkinci halde ise yine kanı temizlenir, henüz bağırsakları çıkarılmadan kay­nar suya batırılır, fazla bekletilmeden ve içine su çekilmeden çıkarılırsa üç kere yıkamakla temizlenir. Aynı şekilde, yolunmamış olan bir tavuk ısıtıl­mış, fakat daha kaynar hale gelmemiş bir suya üzerindeki kanlar temizlen­dikten sonra daldırılır, hemen çıkarılırsa tüyü yolunup, içi çıkarıldıktan sonra üç kere yıkamakla temizlenmiş olur.

İşkembe için aynı durum geçerlidir. Hayvandan çıkarılan işkembe tam olarak yıkanmadan kaynar suya veya kaynamakta olan bir suya atılır, hiç bekletilmeden hemen çıkarılırsa üç defa yıkanınca yine temizlenmiş sayı­lır.98

Kasaplarda satılan tavuk, ciğercilerde satılan sakatatlar da esas itibariyle temizdir, alınır yenilir. Nasıl yapılıp hazırlandığı gözle görülmedikçe veya hayvanın İslâmî usul dışında kesildiği ispat edilmedikçe tereddüde düş­meye bir mahal yoktur.

Originally posted 2017-02-12 20:07:34.