Dini Konular

Teyemmüm nasıl yapılır?

Teyemmüm nasıl yapılır
Written by admin

Teyemmüm nasıl yapılır?

  • Teyemmüm edileceği zaman önce temiz toprak cinsinden bir madde veya üzerinde temiz toz bulunan bir şey bulunur.
  • Kollar sıvanır.
  • Elde ve kolda yüzük ve bilezik varsa çıkarılır.
  • Ciltte meshe engel olacak bir madde varsa giderilir. Niçin teyem­müm edilecekse ona niyet edilir: Mesela “Niyet ettim temizlenmek için te­yemmüme” yahut “Niyet ettim namaz kılmak için teyemmüme” şeklinde niyet edilir.
  • Besmele çekilir.
  • İki elin parmakları açık olduğu halde toprağa vurulup önce ileri sü­rülür, sonra geriye doğru çekilir.
  • Eller yerden kaldırılarak bakılır, şayet fazla tozlanmışsa yan yana ge­tirilerek hafifçe vurulur, tozlar silkelenir.

Sonra yüzün her tarafı iyice mesh edilir.

  • Bundan sonra önceden olduğu gibi eller yine parmak araları açık bu­lunduğu halde yere vurulur. İleri sürülüp arkaya çekilir, fazla tozlanmışsa silkelenir.
  • Sol elin başparmağı ayrılır, diğer parmakların iç kısmıyla sağ kolun dış tarafı parmak uçlarından dirseğe kadar mesh edilerek çekilir, sonra baş­parmakla küçük parmak halka şeklinde birbirine yaklaştırılarak elin ayası ile birlikte sağ kolun iç tarafı dirsekten bileğe kadar -başparmak dâhil- mesh edilir.
  • Sağ elle de sol kolun dış ve iç tarafları yukarıda tarif edildiği şekilde mesh edilir. Böylece bir defa yüz, birer defa da sağ kol ve sol kol mesh edi­lerek teyemmüm tamamlanmış olur.

Bu tarif üzere yapamayanlar nasıl kolaylarına geliyorsa o şekilde yapa­bilirler.