Dini Sorular ve Cevaplar

Teyemmüm Nedir? Teyemmüm Nasıl Alınır?

Written by admin

Teyemmümün hükmü nedir?

Teyemmüm, kitap ve sünnet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de “Eğer suyu kullanma imkanını bulamazsanız, temiz toprak ile teyemmüm ediniz.” (maide suresi, 6) buyrulmaktadır.

Hadis-i şerifte de “teyemmüm, su bulamayan Müslüman için taharettir.” Buyrulmuştur.

Teyemmüm ayetinin sebebi nüzulü nedir?

Bu ayetin sebebi nüzulü Sahihayn’da belirtildiğine göre;

Beni Mustalik Gazvesinde Hz. Aişe validemizin gerdanlığı düşüp kaybolmuştu. Onu araştırırken susuz bir yerde geç kalınmış olmasıdır. Hatta bu kolaylıktaki ayet inince Hz. Üseyd b. Hudeyr (r.a.) “Ey Ebu Bekir ailesi, sizin bereketiniz ne çoktur!” demiştir.

Teyemmümü nelerle yapmak şartlardandır?

Teyemmüm taş, toprak ve kum gibi arz cinsinden olan temiz şeylerden olmalıdır. Çünkü “feteyemmemu saiyden tayyiben” buyrulmuştur. “Saiyd” toprak ya da toprağın dışındaki arz cinsinden bir şey demektir.

Zaruri hallerde nasıl teyemmüm alınır?

Hastalık veya farklı bir sebepten dolayı başına su dökemeyen kimse için abdestte başa mesh vermek sakıt olur.

Özürde olan müsavata mebni, bu meselde abdest ile gusül arasında fark yoktur.

Eli çolak olup suyu kullanmaktan aciz olan kimse, teyemmüm için yüzünü ve kollarını yere (veya duvara) sürer ve namazı terk etmez.

Kolu, dirsekten aşağı kesik bulunan kimse, kalan yerini abdestte yıkar, teyemmümde mesh eder. Eğer kesiklik ve eksiklik farz kısmın üzerinden gitmiş ise yani dirsekten yok ise yıkama ya da mesh etme gerekmez.