Dini Konular

Tuvalette neler yapılmaz?

Tuvalette neler yapılmaz
Written by admin

Tuvalette neler yapılmaz?

Bir ihtiyaç olmadıkça tuvalette konuşulmaz, dua okunmaz, selam alın­maz, ezan okunuyorsa müezzinin sözleri tekrarlanmaz, aksırıldığmda hamd edilmez, sadece kalben söylenir. Mümkün mertebe uhrevî şeyler dü­şünülmez.

İhtiyaç olmadan avret yerlerine, bedenden ayrılan pisliğe bakılmaz, sümkürülmez, tükürülmez, sağa sola sallanılmaz, tuvalette ihtiyaçtan fazla durulmaz, suyu kullanırken sertçe çarpılmaz, sıçratılmaz. Tuvaletten çıkar­ken de tuvalet temiz olarak terk edilir.

Diğer taraftan, herkesin gelip geçtiği yol üzerine, cami, mezarlık, dur­gun ve akarsu kenarlarına, ağaç altına, insanların oturabileceği gölgelik yerlere, ekili tarlalara, ihtiyaç giderilmez. Fakat su döküldüğünde akıp gi­debilecek banyoya idrar yapmak mekruh olmaz. Ayrıca sıçrama ihtimalin­den dolayı rüzgâra karşı da su dökülmez. İdrar sıçramasından korunmak mümkün olduğu takdirde istenirse ayakta da su dökülebilir. Fakat otura­rak yapmak hem temizlik hem de sağlık açsından daha uygundur.

Esas olarak istincadan sonra insanın eli temizlenmiş sayılır. Fakat sabun ve benzeri temizlik maddeleriyle yıkamak daha güzeldir.