İlahiler

Üzdüler mi Şahım

Written by admin


Üzdüler mi Şahım

Garip Bekir

Albüm: Sevdam bitmez

Makam mertebe alanlar, boş hayallere dalanlar

Yazık sınıfta kalanlar, üzdüler mi seni şahım?

Yazık sınıfta kalanlar, üzdüler mi seni şahım?

Sadatlardan feyiz akmaz, kalbimize şimşekçakmaz

Baban yüzümüze bakmaz, üzdüler mi seni şahım?

Baban yüzümüze bakmaz, üzdüler mi seni şahım?

Yükünden unu bulanlar, dalına münkir olanlar

Nefis davulu çalanlar, üzdüler mi seni şahım?

Nefis davulu çalanlar, üzdüler mi seni şahım?

Nefis vurdu yere serdi, ellerine kılıç verdi

Kerbelâ geri mi geldi?Üzdüler mi seni şahım?

Kerbelâgeri mi geldi? Üzdüler mi seni şahım?

Eskiden seni övenler, etrafında fır dönenler

Şimdi havası sönenler, üzdüler mi seni şahım?

Şimdi havası sönenler, üzdüler mi seni şahım?

Bunlar pusuda yatarlar, insanları hep satarlar

Şimdi ardından atarlar, üzdüler mi seni şahım?

Şimdi ardından atarlar, üzdüler mi seni şahım?

Çoğu yüksekte uçuyor, dilleri zehir saçıyor

İşi bilenler kaçıyor, üzdüler mi seni şahım?

İşi bilenler kaçıyor, üzdüler mi seni şahım?

Baban bizle çekti cefa, şimdi sürüyoruz sefa

Bu ne biçim ahde vefa, üzdüler mi seni şahım?

Bu ne biçim ahde vefa, üzdüler mi seni şahım?
Albüm: Sevdam bitmezSource link