Dini Konular

Vacip ile Farz Nedir?

sünnet
Written by admin

Vacip ile Farz Nedir?

Vacip

Farz derecesinde açık ve kesin bir delile dayanmamakla birlikte, yine de kuvvetli bir delille sabit olan ve yapılması farz gibi zaruri ve şart olan iba­detlerdir.

Vitir ve Bayram namazlarını kılmak, kurban kesmek ve fıtır sadakasını vermek gibi ibadetler vacip için zikredilebilen örneklerdir.

Vacip, amel bakımından farz gibidir. Vacip bir ibadeti yerine getiren Müslüman büyük sevap elde eder. Bilerek ve kasıtlı olarak terk eden kimse ise harama yakın bir mekruh işlemiş olur. Yanılarak terk edilmesinde ise namazda olduğu gibi sehiv secdesi gerekir. Ayrıca özürsüz olarak vacibin terk edilmesi hâlinde ahirette azap da gerekir. Fakat itikat açısından farz gibi olmadığından bir vacibi inkâr etmek insanı büyük bir günaha sokar.

Hanefi Mezhebi’nde bu şekilde farz ile sünnet arasmda vacip gibi bir derece bulunmakla birlikte; diğer mezheplerde farzdan ayrı olarak bir va­cip yoktur. Vacip ile farz aynı şeydir. Bir ibadet farz değilse sünnettir. Me­sela kurban kesmek Şafiî, Hanbelî ve Maliki Mezhebi’ne göre sünnettir, fıtır sadakası ise bu mezheplere göre farzdır.

Originally posted 2017-02-16 18:19:57.