İlahiler

Vardım Kırklar Yaylasına

Written by admin


Vardım Kırklar Yaylasına

Ahmet Öcal

Albüm: Ahmet Öcal

Vardım kırklar yaylasına gel berü hey can dediler izzet ile selam verdim gir işte meydan dediler
Kalkıp ayağa durdular yanlarından yer verdiler meydana sofra serdiler el lokmaya sun dediler
Kırkların kalbi durudur gelenin kalbini eritir gelişin kandan beridir deyuver kimsin dediler
Gördüğünü gözün ile ayan etme sözün ile andan sonra bizim ile bize mihman ol dediler
Gir semaa bile oyna silinsin pak olsun ayna kırk yıl bu kazanda kayna yine çiğsin yan dediler
Dalma dünya cesetine talip ol Hak Hazretine ab-ı Kevser şerbetine parmağını ban dediler
Pir sultanım nedir halin destur eyle kaldır elin kesegör gıybetten dilin cümlemiz yeksan dediler
Albüm: Ahmet ÖcalSource link