Sınavlar

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAVI

Written by admin

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAV İLANI

Herhangi bir sebeple görevlisi geçici olarak en az 3(üç) ay süreli görevinden ayrılan ve ayrılacak olan (yurtdışı görevi, ücretsiz izin, istirahat raporu, geçici görevlendirme vb.) İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIMLARIN yerine 657 sayılı D.M.K.’ nun 86. maddesi gereğince 2/3 maaşla vekil olarak atanacakların camilerin önem ve öncelik durumuna göre tespiti için mülakat yapılacaktır.                                                                              

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartları taşıyor olmak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- 2016 Yılı  DHBT  sınavdan en az  60 ve yukarı puana sahip olmak.

4- Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip lisesi mezunu olmak.

5.Vekil Müezzin-Kayyımlık için en Lise ve dengi okul mezunu olup  ve hafız olmak(İmam-Hatip Lisesi Mezunu için Hafızlık şartı aranmaz.)

6. Vekil İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yapmasına mani bir özrü bulunmamak.

7-En son yapılan 2016 DHBT sınavına (Ortaöğretim KPSSP122, Ön lisans KPSSP 123, Lisans KPSSP 124) girmiş ve en az 60 ve üzeri puan almış olmak.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKİ BELGELER:

Dilekçe (Sistemden temin edilebilir.)2016 Yılı KPSS ve DHBT sınav sonuç belgesi.Varsa Hafızlık belgesi.

C.BAŞVURU SINAV GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR:

1.Adaylar istenilen belgelerle birlikte 02.01.2017 -16.01.2017  tarihleri arasında İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2.Mülakat tarihi 17.01.2017 tarihinde İl Müftülüğününhatay.diyanet.gov.tr web adresinde ilan edilecek ve ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

3.Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaktır.

4.Mülakat başarı  puanı 70 ve üzeri olup, atamalar oluşturulacak  başarı listesine göre yapılacaktır.

5.Sınav işlemlerinde adayın beyanı esas alınacak, gerçeğe  aykırı bilgi ve beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde atamaları yapılsa dahi sınavları geçersiz sayılacaktır.

6.Bu sınavın geçerlilik süresi bir sonraki sınava kadardır.

   İlanen duyurulur.

Hatay İl Müftülüğü

Originally posted 2017-01-04 11:21:00.