İlahiler

Veysel Karani

Written by admin


Veysel Karani

Ahmet Öcal

Albüm: Ahmet Öcal

Hakkın Habibinin sevgili dostu Yemen illerinde Veysel Karani
Söylemez yalanı yemez haramı Yemen illerinde Veysel Karani
****
Erenler önünde kemer belinde Ak nurdan beni var o sağ elinde
Veys Sultan derler hak divanında Yemen illerinde Veysel Karani
****
Seherde kalkuben namaz kılardı gizlice Rabbine niyaz ederdi
Allah Allah deyup deve güderdi Yemen illerinde Veysel Karani
****
Anasından destur aldı durmadı Kabe yollarını vardı boyladı
Geldi ol Resulü evde bulmadı Yemen illerinde Veysel Karani
****
Peygamber mescidden evine geldi Veyis nurunu kapıda gördü
Sordu Fatıma’ya eve kim geldi Yemen illerinde Veysel Karani
****
Derviş Yunus ey der biz de varalım ayağın tozuna yüzler sürelim
Hak nasip eylesin komşu olalım Yemen illerinde Veysel Karani
Albüm: Ahmet ÖcalSource link