Dini Sorular ve Cevaplar

Vücudunda akupunktur bantları bulunan kimse abdest veya gusül alabilir mi?

Vücudunda akupunktur bantları bulunan kimse abdest veya gusül alabilir mi?
Written by admin

Soru: Vücudunda akupunktur bantları bulunan kimse abdest veya gusül alabilir mi?

Cevap: Bir rahatsızlıktan dolayı üzerinde sargı bulunan bir organın abdest alırken su ile yıkanması sağlık açısından zararlı ise bu sargı çözülmeyip üzerinin mesh edilmesiyle yetinilir. Yapılan bu mesh, o organı hükmen yıkama sayılır. Sağlık amaçlı uygulanan akupunktur tedavilerinde kullanılan iğnelerin ve üzerindeki bantların çıkartılıp tekrar takılması mümkünse ve sağlığa zararlı değilse çıkartılıp altları yıkanmalıdır. Tedavi süresince çıkartılıp takılmaları mümkün değilse ya da çok büyük külfet gerektiriyorsa kullanılması gerekli olduğu müddetçe gusül ve namaz abdestine mani olmaz. Bu durumda sargı bezi üzerine mesh hükümleri geçerli olur.