DHBT 1

“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya getiren Allah’ın şanı yücedir.” Ayette ifade edilen olay günümüzde Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Din ve mezhep arasındaki farkı en doğru şekilde ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıktaki Teslis inancında yer alan “Baba” anlayışına ters düşer?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine kitap gönderilmemiştir?

Correct! Wrong!