Hadis Testi 1

1. Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi hadis uydurmanın sebeplerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi hadîsin fonksiyonlarından değildir?

Correct! Wrong!

4. Sahîh ve hasen hadîsin şartlarından birini veya birkaçını taşımamakla birlikte uydurma (mevzû) olduğu da söylenemeyen hadislere genel olarak ne ad verilir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi râvî zincirinin kendisinde son bulduğu kısmı ifade eden ve hadisin aslını oluşturan bölümün adıdır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi; mânâsı Allah’a lafzı Peygambere ait olan hadis çeşididir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi söz fiil veya takrîrin doğrudan Peygambere dayandırıldığı kaynağı Peygamber olan hadis çeşidini ifade eder?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi söz fiil veya takrîrin sahabeye dayandırıldığı kaynağı sahabe tabakası olan hadis çeşidini ifade eder?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre hadis çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi senetteki kopukluktan kaynaklanan zayıf hadis çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

11. Sıhhat açısından sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer almasına karşın sahîhe daha yakın olan hadise ne denir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi râvîye yapılan ithamdan dolayı ortaya çıkan zayıf hadis çeşitlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

13. Rasûlüllaha ait olduğunda usûl bakımından herhangi bir tereddüt bulunmayan sıhhatine hükmedilmiş olan hadis çeşidi hangisidir?

Correct! Wrong!

14. Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadise ne denir?

Correct! Wrong!

15. Hadis terimi olarak senedin herhangi bir yerinde bir tek râvîsi olan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi Âhad hadis çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

17. Tabiîn râvînin sahâbî râvîyi atlayarak doğrudan Hz. Peygambere dayandırdığı zayıf hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

18. Bir çok kişi tarafından rivâyet edilen delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk arasında şöhret bulan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

19. Daha önce dağınık olan hadislerin toplanarak kitap haline getirilmesine ne denir?

Correct! Wrong!

20. Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi hangisidir?

Correct! Wrong!

Hadis Testi 1
Dinimizi daha iyi öğrenmeliyiz
Peygamber Efendimiz'in (SAV) hadisleri bizim hayatımıza yön veren yol göstericilerdir. Bu konudaki bilgimizi arttırmak için gayret etmeliyiz.
Elhamdülillah
Hadis ilminde bilginiz oldukça iyi, elbette daha da iyi olabilir.
Maşallah
Maşallah barekallah. Hadis ilmi konusunda oldukça bilgilisin. İnşallah Rabbim bu bilgiyle amel edebilmeyi nasip eylesin.

Share your Results: