Siyer

1. Hz. Muhammed (SAV)’e ilk vahiyden sonra bir müddet vahiy gelmemiştir. Bu uzun süren sessizlik “Ey bürünüp sarılan (Resulüm)! Kalk ve insanları uyar….” ile başlayan ayetler ile sona ermiştir İkinci olarak gelen bu vahiy hangi surede yer almaktadır?

Correct! Wrong!

2. Efendimiz (SAV)e ilk vahiy geldiğinde eşi Hz Hatice bu olayı danışmak için bir akrabasına gitmiş ve o da Efendimiz (SAV)e gelenin daha önce Hz İsa’ya ve diğer Peygamberlere gelen Cebrail olduğunu söylemişti. Bu kişi kimdir?

Correct! Wrong!

3. Hz. Peygamber (SAV) Taif’e kiminle beraber gitti?

Correct! Wrong!

4. Ezanın sözleri kendisine rüyasında öğretilmiştir. Sabah Peygamberimize gelmiş ve rüyasını anlatmıştır. Peygamberimiz de bunun hak bir rüya olduğunu ve sözlerini Bilal’e öğretmesini istemiştir. Yukarıda bahsedilen bu sahabe kimdir?

Correct! Wrong!

5. Hz. Peygamber (SAV)Taif’ten Mekke’ye dönerken kimin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

Correct! Wrong!

6. Hicret esnasında Peygamber Efendimiz (SAV) in izini süren müşriklerin daha sonra Müslüman olacak olan kılavuzları kimdi?

Correct! Wrong!

7. İlk Cuma namazı nerede kılındı?

Correct! Wrong!

8. Medine İslam Devleti kurulduktan sonra Resulullah (SAV)’in talimatı ile Müslüman Nüfus sayımı yapıldı. Yapılan bu sayımda Medine’de kaç Müslüman bulunuyordu?

Correct! Wrong!

9. “Hüzün yılı” diye bilinen senede Peygamber Efendimiz (SAV) kimleri kaybetmiştir?

Correct! Wrong!

10. Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?

Correct! Wrong!