Dini Konular

Kıyamet Alâmetleri 

Written by admin

Eşrâtü’s-sâat – Kıyamet Alametleri
Kıyamet alametleri, insan iradesine bağlı olması ya da olmaması, kıyametin kopuşuna çok yakın bulunup bulunmaması durumu göz önünde bulundurularak iki ana başlık altında incelenmektedir: Küçük alâmetler, büyük alametler.

Alametlerin büyük veya küçük diye nitelenmeleri kıymetleri ya da etkilerinden dolayı değil, açıklanmış olan nedenden dolayıdır.

Küçük Alâmetler

İslami emir ve kuralların ihmal edilmesi ve insan ahlakının bozulması gibi insanlığın iradesine bağlı olarak büyük alametlerden çok daha önce gerçekleşecek olaylardır. Efendimizin gönderilmesi ve onunla peygamberliğin sona ermesi, ilmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması, şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması, ehliyetsiz insanların söz sahibi olması, adam öldürme olaylarının artması, dünya malının bollaşması, zekat verecek fakirin bulunmaması gibi olaylar kıyametin küçük alametlerinin bazılarıdır (Buhârî, “Tefsîr”, 79, “Hudûd”, 20, “Fiten”, 25; Tirmizî, “Fiten”, 34; İbn Mâce, “Fiten”, 25; Ebû Dâvûd,).

Büyük Alametler

Kıyametin kopmasının hemen öncesinde meydana gelecek ve birbirini izleyecek olan olaylardır. Büyük alametler, tabiat kurallarını aşan ve insanların iradesinin üzerinde gerçekleşecek olaylardır. Efendimiz bir hadislerinde, “Kıyametten önce on alâmet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez” buyurmuş ve bu alametleri şu şekilde belirtmiştir.

1) Duman. Müminlerin nezleye tutulmuş gibi bir duruma gelmesine neden olan ve kafirleri sarhoş edecek bir dumanın çıkışı ve tüm yeryüzünü kaplaması.
2) Deccâl. Bu isimde bir şahıs çıkacak ve Tanrılık iddiasında bulunacak, istidrâc denilen bazı olağanüstü haller sergileyecek ve yeryüzüne inen Hz. Îsâ tarafından öldürülecektir.

3) Dâbbetü’l-arz. Bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hz. Mûsâ’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kafirlerin tanınmaları sağlanacaktır.
4) Güneşin Batıdan Doğması. Evrenin tek hâkimi Allah’ın emriyle güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir.
5) Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması. Bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da kıyametin bir başka büyük alâmetidir.
6) Hz. Îsâ’nın Gökten İnmesi. Hz. Îsâ kıyametin kopmasına yakın gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber’in dini üzere amel edecek, deccâli öldürecek, sonra da ölecektir.
7) Yer Çöküntüsü. Biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir.
8) Ateş Çıkması. Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır.
Kıyamet alâmetleriyle ilgili olarak hadis kitaplarımızda pek çok rivayet ve bilgi bulunmaktadır. Âhiretle ilgili diğer konularda olduğu gibi kıyamet alâmetlerinin mahiyeti konusunda da gerçek bilgi sahibi yüce Allah’tır. Onların
gerçek yüzü bilinemez. Ancak bazı yorumlar yapılabilir, mahiyeti ise Allah’a havale edilir.