Hz. Muhammed S.a.v.

 • Hadis İlmi Hakkındaki Bilgilerimizi Ölçelim
  Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize yol gösterdiği hadislerini daha iyi anlayabilmek için bu ilme bir miktar vakıf olmak gerekir. Her hadis sanılan aslında hadis olmayabilir. Ya da bazı hadisler diğerlerine göre daha kuvvetlidir. Hadisler aynı zamanda sahabe-i kiramın nasıl bir aşka, sevgiye sahip olduğunun göstergesidir. Peki siz hadisler hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? [wp_quiz id="1138"]...
  4 Ağustos 2018
  463 defa okundu.
  0 yorum
 • Bid’atlar sünneti yok eder, Sünnet ve bid’atlar
  Bid’atlar sünneti yok eder, Sünnet ve bid’atlar Özellikle bid'at ve hurafelerin her tarafı istila ettiği bir zamanda sünne­tin gösterdiği yolda hiç sapmadan mesafe almak daha büyük bir önem ta­şıdığı gibi, zor şartlar altında bu yolda yüründüğünden elde edilen ecir ve mükâfat da o nispette bereketli olacaktır. "Bid'at ve dalaletlerin istilası ve ümmetimin fesada gittiği bir zamanda benim sünnetime sarılan, hizmet eden kimse yüz şehit sevabı kazanabilir" mealindeki Peygamber (a.s.m.) müjdesi ...
  16 Şubat 2017
  1289 defa okundu.
  0 yorum
 • Sünnetin çeşitleri nelerdir?
  Sünnet Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) farz ve vacip olmayarak yaptığı, "Yapın" diye emrettiği yahut yapılmasını hoş karşılayıp tavsiye et­tiği işleri, sözleri, hareketleri ve halleridir. Peygamberimizin bizzat yapmış olduğu işlere fiilî sünnet, dilleriyle ifa­de ettiklerine kavli sünnet, başkalarından duyup gördüğü halde yasakla- mayıp hoş gördüklerine de takriri sünnet ismi verilir. Cemaatle namaz kılmayı fiilî sünnete, "Selamı yayınız" gibi emirleri kavli sünnete, teşbih kullanmayı...
  16 Şubat 2017
  2551 defa okundu.
  0 yorum
 • Günlük hayatta sünnetler ile ilgili bilmeniz gerekenler
  Günlük hayatta sünnetler ile ilgili bilmeniz gerekenler Resul-i Ekrem Efendimiz'in (a.s.m.) günlük yaşayışıyla ilgili sıradan bir hareketinde bile insan hayatını yakından ilgilendiren pek çok faydalar ve hikmetler bulunmaktadır. Mesela sofrada iken sünnete uyarak midesini tı­ka basa doldurmayan, yemekten önce ve sonra elini yıkayan, yatağa girer­ken sağ tarafına yatan bir insan, şahsî hayatında ne kadar faydalar elde eder. Yine evine girerken selam veren, aile ve çocukları arasında bulundu­ğu v...
  15 Şubat 2017
  1678 defa okundu.
  0 yorum
 • Sünnetin hükmü nedir?
  Sünnetin hükmü nedir? Peygamberimizin (a.s.m.) bazı mübarek sözleri ve halleri birtakım iba­detlerin esas ve rüknü sayıldığından, bunlar bazen farz, bazen de vacip olarak tespit edilmiştir. Çünkü bir meselenin farz olması için önce ayete müracaat edilir, ayette bulunmadığı takdirde hadisten delil aranır. Bu tak­dirde hadisten çıkarılan bir hüküm de farz veya vacip olabilir. İşte sünnetin mertebeleri üç şekilde tasnif edildiği takdirde; farz, vacip, nafile ve güzel âdetler olarak ortaya çık...
  15 Şubat 2017
  1587 defa okundu.
  0 yorum
 • Sünnetleri işlemek bize ne kazandırır?
  Sünnetleri işlemek bize ne kazandırır? Bir evladın babasmı sevmesi; onun tavsiyelerine kulak vermesi ve itaatte bulunmasıdır. Yine bir talebenin hocasını sevmesi demek; derslerini dikkat­li dinlemesi, verdiği ödevleri yapması ve ona hürmet etmesi demektir. Ba­basını sevdiği halde itaat etmeyen bir evlat, hocasını sevdiği halde dersleri­ni yapmayan bir talebe gerçek manada bir sevgi taşıdığını iddia edemez. Bir Müslüman da kendisine İslâmiyet gibi yüce bir dini, Kur'an gibi nur­lu bir rehberi...
  15 Şubat 2017
  1484 defa okundu.
  0 yorum
 • Peygamber Efendimiz’in hareket ve yaşayışı bir örnektir
  Peygamber Efendimiz'in hareket ve yaşayışı bir örnektir Resul-i Ekrem'i (a.s.m.) kendisine rehber ve örnek olarak kabul eden in­san, dünyada huzurun, ahirette de saadetin sırrını keşfetmiş demektir. Me- alen, "Muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel bir örnek var­dır" buyuran Cenab-ı Hak, Sevgili Habibi'ni her yönden en mükemmel bir surette, en ideal ve mutedil bir şekilde yaratmıştır. Peygamberimiz dış görünüşü ve bünyesi itibariyle en güzel insan, en seçkin bir şahsiyet oldu­ğu gi...
  14 Şubat 2017
  2063 defa okundu.
  0 yorum
 • Peygamber Efendimiz S.a.v. Hastalanması ve Vefatı
  Peygamber Efendimiz S.a.v.  Hastalanması ve Vefatı Veda Haccı: Mekke fethedildikten sonra gerçek kurtuluşun İslamiyet’te oldu­ğunu gören binlerce insan, gruplar halinde Peygamberimiz sav)’e gelip Müslüman olmaya başladılar. Peygamber Efendimiz (s a v Hicretin onuncu yılinda yüz binden fazla Müslüman’la birlikte Hacca gitti. Peygamberimizlsav> Arafat’ta yaklaşık 124. 000 Müslüman’a hitaben bir hutbe irad etti. Bu hutbeden sonra mealen şu ayet indi; “Bugün sizin dininizi kemale erdird...
  21 Aralık 2016
  1147 defa okundu.
  1 yorum
 • Peygamber Efendimiz s.a.v. in Savaşları
  Peygamber Efendimiz s.a.v. in Savaşları Bedir Savaşı: Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılan ilk savaştır. Onun için ehemmiyeti de büyüktür. Müşrikler 1000 kişi Müslüman- lar 305 kişiydi. Müşrikler insan ve silah bakımından çok üstün du­rumdaydılar. Ancak Allah-ü Teâlâ Peygamberimiz’in duasını kabul ederek yardımını gönderdi ve savaşı Müslümanlar kazandı. Düş­manlar savaş alanında 70 ölü, 70 de esir bırakarak kaçtılar. Ölenler arasında İslam’ın en büyük düşmanı Ebu Cehil’de var...
  20 Aralık 2016
  1507 defa okundu.
  0 yorum
 • Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye Hicreti
  HİCRET VE MEDİNE’DE İLK YILLAR Peygamberimiz’in Mekke’den Medine’ye Hicreti: İslam tarihinde Peygamberimiz ve Mekke’li Müslümanların Me­dine’ye göç etmesine “Hicret” denir. Müşriklerin baskı ve zulümle­rinin artarak devam etmesi üzerine Peygamberimiz Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine izin verdi. Müslümanlar da gruplar halinde Medine’ye göç etmeye başladılar. Dinleri uğrunda doğup, büyüdükleri yurtlarını mal ve mülklerini bıraktılar. Mekke’de Peygamberimiz, Hz. Ebubekir,...
  20 Aralık 2016
  1625 defa okundu.
  0 yorum